So you wish to make calls to Burkina Faso from Anguilla on a budget with our phone cards.
If you would like to find out more international dialing codes to Burkina Faso from Anguilla, simply use the drop down menu and select your dialing destinations.

Calling Burkina Faso cheap is as easy as ordering your telephone card online with your credit card or paypal account.
You can chose from a range of cheap international phone cards to Burkina Faso from Anguilla by looking at the list below. Once you have found your cheapest calling to Burkina Faso rates, you are almost done.. Once you have made your selection of the best calling card to Burkina Faso you can activate it online and begin to make calls to Burkina Faso.
Unlike most other Anguilla phone cards, this Anguilla calling card offers you great value for all calling to Burkina Faso. There are no dropout outs, no disconnection fees, and this is NOT a VOIP service.
Infact if you want to make cheapest calls to Burkina Faso from Anguilla, then you have come to the right place.

International phone calls to Burkina Faso have never been cheaper!
Ring Burkina Faso now.
Cheap international phone cards from Anguilla.
Best Anguilla calling card rates.
Cheapest Anguilla phone cards online!


Call from
Call to
To call from Anguilla to Burkina Faso you need to dial:

011 + 226 + city code + phone number


City Code
Banfora 88XXXX
Dédougou 52XXXX
Diébougou 86XXXX
Dori 66XXXX
Fada 77XXXX
Gaoua 87XXXX
Kantchari 79XXXX
Kaya 45XXXX
49XXXX
Koudougou 44XXXX
Koupéla 70XXXX
Orodara 96XXXX
Ouagadougou 30XXXX – 38XXXX
Ouahigouya 55XXXX
56XXXX
Tenkodogo 71XXXX
Tougan 53XXXX
54XXXX